SZKOŁA

      SERWISY
      INNOWACJE

"Nie tylko kuchenne klimaty Żeglec"


Materiał powstał w ramach projektu innowacyjnego "Piękna nasza Polska cała, a w niej miejscowość moja mała" realizowanego w latach 2008-2011.Uczniowie zgromadzili przepisy potraw, które cieszą się uznaniem w ich domach. Przepisy te zostały opublikowane w broszurze pt. "Nie tylko kuchenne klimaty Żeglec" Uroku tej publikacji dodają fotografie architektonicznych osobliwości miejscowości. Zainteresowani mogą otrzymać " Nie tylko kuchenne..." w szkole.

T. Pacek

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie"Prawie półtora roku trwały prace nad zlokalizowaniem, a następnie sfotografowaniem miejsc charakterystycznych dla naszej miejscowości. Podczas wspólnych wędrówek po Żeglcach zgromadziliśmy wiele materiałów, z których udało się nam, tak przynajmniej sądzimy, stworzyć ciekawą prezentację pt." Osobliwości mojej miejscowości czyli wirtualny spacer po Żeglcach". Wydawać by się mogło, że nic ciekawego, wszystko takie " nijakie", powszednie, a czasem warto otworzyć szerzej oczy, aby dostrzec piękno " małej ojczyzny".


T. Pacek

Metoda projektu nie taka straszna" Sylwetki osób zasłużonych dla regionu" - to jeden z bloków tematycznych, który był realizowany w klasie VI na innowacjach. Opracowując wynikające z bloku tematy, uczniowie pracowali metodą projektu. Podzieleni na dwuosobowe zespoły zbierali informacje o wybranych postaciach związanych z ziemią krośnieńską, a następnie przygotowywali prezentacje multimedialne. W pokazie prezentacji ,które przybliżały sylwetki osób zasłużonych dla regionu brali udział uczniowie młodszych klas. Nazwiska postaci, którym szóstoklasiści poświęcili swoje prezentacje zawarte są w poniższej tabeli.
Lp. Nazwisko postaci związanej z regionem Nazwiska uczniów przygotowujących prezentację
1 Wojciech Portius Paulina Kasza, Klaudia Biedka
2 ks. Bronisław Markiewicz Magdalena Flejszar, Anastazja Gazda
3 Maria Konopnicka Angelika Misiak, Angelika Wierdak
4 św. Jan z Dukli Agnieszka Szymbara, Monika Pietruś
5 Jan Szczepanik Dawid Laskoś, Kamil Łukaszewski
6 Paweł z Krosna Dominik Wityński
7 ks. Władysław Findysz Joanna Bularska
8 ks. bp Jozef Sebastian Pelczar Kamila Hac, Natalia Maciejczyk


T. Pacek