SZKOŁA

      SERWISY
      KADRA NAUCZYCIELSKA

GRONO PEDAGOGICZNE


1 mgr Roman SKowron dyrektor, matematyka, technika
1 mgr Katarzyna Drożdżal j. angielski, opiekun SU, wych. kl. IV
2 mgr inż. Przemysław Guzik przyroda, informatyka
lider szkolenia p. poż.
społeczny inspektor BHP,
opiekun pracowni komputerowej i sprzętu komputerowego
3 ks. mgr Jan Luchowski religia
4 mgr Barbara Mazur wych. kl. III, edukacja wczesnoszkolna,
muzyka, plastyka
społeczny zastępca dyrektora
lider zespołu nauczycieli I etapu
5 mgr Marcin Foremny wych. kl. VI, wychowanie fizyczne
6 mgr Renata Miśkowicz wych. kl. II, nauczanie zintegrowane,
rzecznik praw dziecka,
opiekun Spółdzielni
Uczniowskiej „Biedroneczka”
protokolant Rady Pedagogicznej
7 mgr Ewa Nowak-Arciszewska j. polski, WDŻWR
opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Biedroneczka”
redaktor kroniki szkolnej
członek komisji socjalnej, opiekun SU
8 ks. mgr Łukasz Furtak religia
9 mgr Teresa Pacek wych. kl. V, historia, nauczanie zintegrowane,
społeczny pedagog,
koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
członek komisji powypadkowej,
społeczny inspektor BHP
odpowiedzialna za plan lekcji
10 mgr Joanna Pelczarska wych. kl. I, nauczanie zintegrowane,
oddział przedszkolny
lider WDN, bibliotekarz
opiekun ICIM
koordynator projektów „Szkoła bez przemocy” i „Owoce w szkole”
protokolant Rady Pedagogicznej
członek komisji powypadkowej
11 mgr Marta Podgórska oddział przedszkolny,
członek komisji socjalnej
12 mgr Justyna Jabłecka-Mrozek matematyka