SZKOŁA

      SERWISY
      KONTAKT

K O N T A K T


SZKOŁA PODSTAWOWA

in. Karola Klobassy-Zrenckiego

w Żeglcach

Żeglce 242

38-458 Chorkówka

tel/fax - 13 4313029

e-mail - SPZEGLCE@NEOSTRADA.PL

WWW - www.spzeglce.neostrada.pl

www.facebook.com/szkolazeglce