SZKOŁA

      SERWISY
      LINKI DO CIEKAWYCH STRON

STRONY, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl
3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl
4 Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl
5 Urząd Gminy w Chorkówce www.chorkowka.pl
6 Krosno 24 - serwis informacyjny www.krosno24.pl
7 Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce www.zsspchorkowka.republika.pl
8 Szkoła Podstawowa w Faliszówce www.spfaliszowka.republika.pl
9 Zaspół Szkół im. Jana Pawła II w Kopytowej www.zspko.republika.pl
10 Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej www.republika.pl/spszczepancowa
11 Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej www.spswierzowa.republika.pl
12 Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Zręcinie www.spzrecin.edupage.org
13 Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej www.gimsp.pl
14 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie www.gimnazjumzrecin.republika.pl