SZKOŁA

      SERWISY
      RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA KLOBASSY - ZRENCKIEGO W ŻEGLCACH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Z A R Z Ą D1. Anna Gradowicz Przewodniczący
2. Renata Wojtowicz Zastępca
3. Iwona Skalska Skarbnik
4. Bogusława Mędrek Sekretarz

TRÓJKI KLASOWE

1. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Barbara Dobosz
Magdalena Kukulska
2. KLASA I Renata Piękoś
Anna Najba
Paulina Gawron
3. KLASA II Joanna Wierdak
Anna Wasłowicz
Jolanta Laskoś
4. KLASA III Beata Gronek
Małgorzata Tabisz
Agnieszka Fruga
5. KLASA IV Ewa Wierdak
Magdalena Gromek
Bogusława Mędrek
6. KLASA V Iwona Skalska
Małgorzata Banaś
Anna Mastej
7. KLASA VI Renata Wojtowicz
Anna Gradowicz
Krystyna Gackowska